Instytut Psychoedukacji Sp. z o.o.

ul. Tyrwacka 13, 61-615 Poznań
tel. 512 463 038