Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Katowice 40-144, ul. Józefowska 5,

tel. 517301355 Sabina Mazur- psycholog
tel. 730993117 Magdalena Gruszczyńska – psycholog

www.crdbk.pl