Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

ZAKŁADY LECZNICZE UCK WUM:

Centralny Szpital Kliniczny / Przychodnia Specjalistyczna Banacha
ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa
Punkt informacyjny: tel. 22 599 11 23 (7:30-15:00)

Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego / Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci
ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091 Warszawa
Punkt Informacyjny: tel. 22 317 91 65 (7:30 – 15:05)

Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / Przychodnia Specjalistyczna Lindleya
ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
Centrala: tel. 22 502 20 00