Test Moxo wspomaga diagnozę ADHD

Dla kogo przeznaczony jest test Moxo

Funkcjonowanie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi jest dla człowieka nie lada wyzwaniem. Szczególnie, że różne zaburzenia w sferze zachowań mogą być determinowane czynnikami biologicznymi. Dlatego tak ważna jest poprawna diagnoza, wsparta obiektywnymi narzędziami pokazującymi mierzalne wyniki.

Test Moxo został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

 • dzieci w wieku 6-12 lat,
 • młodzieży i dorosłych w wieku 13-70 lat.

Badanie za pomocą testu Moxo wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, m.in. psychiatrów, neurologów, psychologów i pedagogów.

Moxo – wsparcie dla diagnozy ADHD

Moxo to obiektywne i wiarygodne narzędzie wspierające diagnozę ADHD.
Moxo mierzy rzeczywiste reakcje badanego. Następnie odnosi je do norm i wylicza wyniki dla następujących wskaźników (odpowiadających każdemu z podstawowych symptomów ADHD):

 • uwagi (A),
 • czasu reakcji (T),
 • impulsywności (I),
 • oraz nadaktywności (H).

Na czym polega wykonanie testu Moxo?

Badany zostaje poinstruowany, by zareagować jak najszybciej wciskając klawisz spacji, kiedy na ekranie pojawi się element docelowy. Na ekranie pojawiają się także elementy dodatkowe, na które badany nie powinien reagować. Moxo zawiera także dystraktory symulujące rzeczywiste warunki środowiskowe: wizualne, dźwiękowe oraz mieszane.

Wyniki testu Moxo pozwalają profesjonalistom:

 • psychiatrom,
 • neurologom,
 • psychologom,
 • pedagogom,
 • i innym specjalistom określić precyzyjnie rodzaj zaburzeń badanego oraz zastosować odpowiednio dobraną terapię.

Moxo wspomaga planowanie i ocenę terapii

Moxo pozwala ocenić skuteczność terapii oraz zastosowanych leków.
Test Moxo może być wykonany wielokrotnie w różnych odstępach czasu, a wyniki pomiarów pozwalają jednoznacznie ocenić efekty podjętego leczenia. Dzięki temu wspomaga on nie tylko samą diagnozę, ale także planowanie oraz modyfikację terapii i farmakoterapii dla badanego.

Weryfikacja naukowa Moxo

Wyniki międzynarodowych badań, którymi objęto 788 dzieci w wieku 7-12 lat,   wykazały 90 % skuteczność  testu w trakcie identyfikacji badanych z deficytem uwagi przy użyciu Moxo.
Test Moxo uzyskał czułość na poziomie 90%, a swoistość – 84%. Badanie zwróciło statystycznie istotne rezultaty dla wszystkich ocenianych wskaźników: uwagi, nadruchliwości, impulsywności oraz czasu reakcji.