Aleksandra Kuniszyk ” Otwarta Głowa”

44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 14,
kuniszyka@gmail.com