Centrum Diagnozy i Terapii PROZA

ul. Wincentego Weryhy Darowskiego 11 lok. 22
30-198 Kraków
mail; centrumproza@gmail.com
tel. 531506057