Dietetyczne i biomedyczne leczenie zaburzeń spectrum autyzmu i ADHD

Dr Anna Romaniuk

ul. Dziennikarska 20, 01-605 Warszawa

www.dietafeingolda.pl

Tel. 501191503

Email:  ar@tienda.pl