Fundacja SAVANT, Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Szkoleniowa

ul. Rolna 165 A, 02-729 Warszawa

tel: 509 938 519,

tel: 601 317 168

email: poradnia@savant.org.pl