Katarzyna PiankowskaPolKa Centrum Terapeutyczne

Pl. Hallera 11
83-110. Tczew
Woj. pomorskie
www.polka-piankowska.pl