Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego

testy:
1. Ex Cordis Ośrodek Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii ul. Furmańska 2, 20-122 Lublin tel. (81)4793050, 609470890

2. Dobre Miejsce ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin, tel. 730 972 020