Psycholog w trakcie 4-letniego szkolenia w psychoterapii poznawczo-behawioralnej (akredytowanego przez PTTPB)

IKIGAI LAB @Blisko Siebie Pracownia Psychoterapii i Psychoedukacji
ul. Hallera 28
15-814 Białystok

Karolina Truś pracowniaikigailab@gmail.com +48 515754321