RADOMEDICA

UL. OLSZTYŃSKA 39
26-600 RADOM

Tel.: 48 386 91 32
Kom.:   575 766 968
E-mail:  radomedica@gmail.com

www.radomedica.pl