SENSUSMED Ośrodek Psychoterapii i Neurorehabilitacji

ul. W. Syrokomli 23/3
30-102 Kraków
tel. 572 996 276

ul. Na Błonie 40
30-147 Kraków
tel. 504 288 040

www.sensusmed.pl
biuro@sensusmed.pl